Laboratuvar

İDRAR TAHLİLİ

Kliniğimizde idrarda; özgül ağırlık, lökosit, nitrit, pH, protein, glukoz, ketojenik madde, ürobilinojen, bilirubin ve kan tespiti kısa sürede yapılmaktadır.

Ölçülen Parametreler
Lökosit
Nitrat
Protein
Glukoz
Keton
Urobilinojen
Bilirubin
Hemoglobin